پرینت

دومین نمایشگاه تخصصی خودرو البرز

انواع خودرو سواری و  تجاری،نظامی، هواپیما،هلیکوپتر،کشتی،قایق،قطار،مترو، و موتورسیکلت

18 الغایت 22 آذرماه 1392

 

منبع : شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان البرز ( alborzexpo.com )