پرینت

دهمين نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو اصفهان

دهمين نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو (طراحان، قطعه سازان و مجموعه هاي وابسته) 16 لغایت 19 اردیبهشت در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

منبع : شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان http://isfahanfair