زمینه فعالیت توليد انواع كتيبه و تاج برده
تلفن00984116307679
فاکس00984116307680
ایمیل
آدرس تبريز كيلومتر ٢٥ جاده تهران نرسيده به كاشي تبريز