قطعا توزیع شفاف مهترین و حیاتی ترین مرحله به حساب می آید،لازم به ذکر است مدیران این مجموعه جهت کنترل و نظارت بر روند دقیق توزیع مجله نظارت کامل را داشته، تا بتوانند به تعهد خود وفادار بوده، و در نهایت خرسندی شما مشتری محترم را به ارمغان آورند.

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

گزاش توزیع

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image