شرکت العراق الدولیة و شرکت التقدم از شما جهت حضور و شرکت در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در عراق دعوت بعمل می آورد.
این نمایشگاه تخصصی از 24 لغایت 27 سبتامر 2012 (3 لغایت 6 مهرماه 1391) در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بغداد با حمایت دولت عراق به نمایندگی وزارت فناوری ارتباطات عراق، وزارت علوم و تحقیقات و وزارت آموزش عالی عراق برپا می گردد.
لازم به ذکر است که این همایش و نمایشگاه با حضور مجموعه ای از دولتمردان از وزرا، نمایندگان مجلس، مسئولین اتحادیه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کلیه استانها، اتحادیه بازرگانان و تجار عراقی، بازرگانان عراقی، نمایندگان شرکتهای عراقی و دفاتر تجاری، دانشمندان و پژوهشگران، اساتید و اعضای هیئت علمی و روسای بخشهای علمی دانشگاه بغداد، دانشجویان فرهیخته و کارشناسان اقتصادی برتر کشور عراق برپا می گردد.
مهمترین ویژگیهای محل برپایی اولین همایش و نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت بالای سالن، ساخت سالن توسط شرکت آلمانی مطابق با تکنولوژی روز دنیا و رعایت استانداردهای بین المللی، موقعیت جغرافی ویژه در مرکز بغداد کنار پل الجادریه حد فاصل منطقه کرخ و رصافه، نزدیکی به بیشتر وزارت خانه ها و سازمانها، نزدیکی به بیشتر شرکتهای مهم تجاری و خدماتی، نزدیکی به محل سفارتخانه ها و دفاتر رایزنی بازرگانی، نزدیکی به منطقه خضراء و فاصله 10 دقیقه ای با فرودگاه بین المللی بغداد، سهولت ورود و خروج بازدید کنندگان بدون بسته شدن راههای ارتباطی و برپایی موفقیت آمیز دو نمایشگاه قبلی توسط این شرکت می باشد.