گروه التواصل التجاری عراق دارای مجوز شماره 349 از کانون ناشران عراق و همچنین با تایید سازمان توسعه تجارت،به اطلاع رسانی مجوعه های ایرانی توانمند در قالب نشریات تخصصی در کشور عراق می پردازد.